13. ETAP KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BTO’ DA GERÇEKLEŞTİ

13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi programı konusunda yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla 10.09.2019 Salı Günü saat 11.00’de Burhaniye Ticaret Odası Konferans Salonunda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Uzmanlarının sunumu ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Burhaniye Ticaret Odasında Gerçekleştirilen Toplantıda aşağıda maddeler halinde yazılı yatırım konuları açıklanarak, tebliğ ve uygulama esasları ile başvurularda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Yatırım konuları:

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


TOPLANTI SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ.