17. TÜRKİYE ÇİN DÖNEM KEK TOPLANTISI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza ulaşan yazısında, Eş Başkanlığını Ticaret Bakanınınız Ruhsar Pekcan’ın yürüttüğü “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi “17. Dönem Toplantısı teknik müzakerelerinin 1-5 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu itibarla anılan KEK toplantısında kullanılmak üzere;

-16. Dönem KEK Toplantısı sonucunda imzalanan ve bir örneği ekte sunulan Mutabakat Zaptında yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler ya da yaşanan sorunlar,

- Mezkur KEK Toplantısı sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen ya da Çin tarafınca gündeme getirilebileceği tahmin edilen konular,

-Anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptında yer alması talep edilen hususlar (İngilizce ve Türkçe olarak)

Hakkında detaylı bilgi notlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Konuya ilişkin yukarıdaki hususları içeren bilgi notlarının Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere en geç 02 Ağustos 2019 tarihinden kadar bilgi@burhaniyeto.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

EK: ÇHC KEK MUTABAKAT ZAPTI (9 SAYFA)