AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin odamıza ulaşan yazısında, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği ifade edilmiştir.

COSME Programı kapsamında, “Sosyal Ekonomi Misyonları- Social Economy Missions” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Söz konusu çağrı hakkında yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK: COSME Çağrısı Bilgi Metni (7 Sayfa)