AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ’LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI HK.

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin odamıza ulaşan yazısında, Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Sürdürülebilir Bir Moda Endüstrisi için İnovasyon Uygulamalarına Hız Kazandırma " konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, Avrupa Moda Endüstrisinin rekabet edebilirliğini arttırmak ve endüstrinin çevreci yapısını  “ KOBİ’lerin kapasitesini destekleyerek” güçlendirmektir.

Son başvuru tarihi 17 Aralık 2019 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine Avrupa Komisyonunun, (https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry) internet sayfasından ulaşılabilmekte olup,  söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

EK: Bilgi Notu ( 3 Sayfa)