Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin odamıza ulaşan yazısında, Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International)" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir. Bu çağrı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi, yeni marketler için ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ'leri de içine alan uluslararası bir iş birliği ağının oluşturulması hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international)

internet sayfasından ulaşılabilmekte olup, olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

EK: COSME Teklif Çağrısı Bilgi Notu ( 4 Sayfa)