BTO’da “Sorumlu Emlak Danışmanı MYK Sınavı” yapıldı

Burhaniye Ticaret Odası (BTO) ve TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde “Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları” kapsamında “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5  Sınavlarının 2’ncisi 03-06 Mart 2020 tarihlerinde Burhaniye Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirildi.

Teorik ve yazılı olmak kaydıyla iki aşamalı olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan adaylar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi”  almaya hak kazanacak ve Bu belge ile birlikte Ticaret İl Müdürlükleri’nden alabilecekleri “Taşınmaz Ticaretinde Yetki Belgesi” kapsamında mesleklerinizi icra edebilecekler.

Taşınmaz Ticareti’ne dair düzenleme 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  girmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar emlak satışı yapamayacak olup, 05.06.2018 tarihinden itibaren emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca yine ilgili yönetmelik ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine 18 ay içerisinde sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir. İl Ticaret Müdürlükleri, artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere ‘Yetki Belgesi’ vermeyecektir.

5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde” ibaresi “31/8/2020 tarihine kadar durumlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karara Göre Bu karar kapsamında taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmış olup,  Yönetmelik, 5 Aralık 2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi İstisnası

Halihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti ile uğraşan işletmelerden yeni şartların talep edilmeyeceğini; ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

MEYBEM’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamındaki mesleklerinde başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

TOBB MEYBEM tarafından gönderilen ekte sunulmuş olan başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

•Nüfus cüzdanı fotokopisi

•2 adet fotoğraf

•Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

•Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve/veya Emlak Danışmanı Seviye 4 başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

Sınav Ücretleri

EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV ÜCRETİ 700 TL

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAV ÜCRETİ 800 TL

Banka bilgileri

• İş Bankası Akay Şubesi

Meybem mesleki yeterlilik

İban: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 hesaba

Para Yatırılması Hakkında Önemli Not:

Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.

(Örnek 1: Elif z, 12345678910, Sorumlu Emlak Danışmanı S5, Balıkesir,  800 TL Sınav Bedeli

Örnek 2: Adnan L, 12345678910,  Emlak Danışmanı S4, Balıkesir , 700 TL Sınav Bedeli)

Not: Sınavda başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan MYK'a ödenmek üzere sınav ücretinden bağımsız 150 TL belge ücreti tahsil edilir.

Dekontun okunaklı fotokopisini elden ve/veya eposta ile bilgi@burhaniyeto.org.tr adresine iletebilirsiniz