BTO’DA SORUMLU EMLAK DANIŞMANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI GERÇEKLEŞTİ

Burhaniye Ticaret Odası ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı Teorik ve Performans olmak üzere iki aşamalı olarak 22-23-24 Ağustos 2020 tarihlerinde değerlendirici Mustafa Taşkıran tarafından Burhaniye Ticaret Odasında gerçekleştirildi.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

MEYBEM’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamındaki mesleklerinde başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

•Nüfus cüzdanı fotokopisi

•2 adet fotoğraf

•Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

•Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve/veya Emlak Danışmanı Seviye 4 başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

Mesleki Yeterlilik Belgesi İstisnası

Halihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti ile uğraşan işletmelerden yeni şartların talep edilmeyeceğini; ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında Firma sahibi veya Temsile yetkili kişiler için Şartlar;

•On sekiz Yaşını doldurmuş olması

•En az lise mezunu olması

•MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMASI

•İflas veya konkordato durumunda bulunmaması

•Devletin güvenliğine, anayasal dizene karşı vb. suçtan hüküm giymiş olmaması

Bu kapsamda emlak bürolarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret İl Müdürlüklerinden "Yetki Belgesi" alması gerekmektedir.

"Yetki Belgesi" alınabilmesi için ise "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" alınmalıdır.

Sınav Ücretleri

EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV ÜCRETİ 700 TL

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAV ÜCRETİ 800 TL

Banka bilgileri

• İş Bankası Akay Şubesi

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik

İban: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 hesaba

Para Yatırılması Hakkında Önemli Not:

Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.

Not: Sınavda başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan MYK'a ödenmek üzere sınav ücretinden bağımsız 150 TL belge ücreti tahsil edilir.

Dekontun okunaklı fotokopisini elden ve/veya eposta ile bilgi@burhaniyeto.org.tr adresine iletebilirsiniz

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Sınavı Başvuru Formu

Emlak Danışmanı Seviye 4 Başvuru Formu