Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa AYSEL Bükreş’teydi

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa AYSEL  Romanya ve Burhaniye Ticaret Odası Üyeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Romanya’ya gitti.

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa AYSEL  gittiği Bükreş’te Büyükelçi Füsun ARAMAZ ve Ticaret Müşaviri Sude GÜRCAN ile Romanya ve Burhaniye Ticaret Odası Üyeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesinde iş insanlarına önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Aysel “Pandeminin etkisi ile  birlikte Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmalarının bir yolu da ihracat olduğuna dikkat çekti.

Sayın Büyükelçimiz tarafından Kabul edilmemden ziyadesiyle mutlu oldum ve gurur duydum. Sayın Ticaret Müşavirimiz Sude GÜRCAN hanım da Romanya da Türk yatırımları konusunda beni detaylı bilgilendirdi.  Kendisinden edindiğim yatırım olanaklarını Burhaniye Ticaret Odasımız üyesi olan iş insanlarımızla paylaşacağım.

Churchill'in u¨nlu¨ so¨zu¨nde ifade ettigˆi gibi, belki biz de “bu son degˆil, hatta sonun bas¸langıcı bile degˆil, belki de bas¸langıcın sonudur” as¸amasındayız. Bu krizin daha bas¸ındayız.

COVID-19 sonrası dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Salgının yarattığı ekonomik daralmanın on yıllara sarkma olasılığı göz ardı edilmemelidir. Aşının 7 milyar insana uygulanması ve eski günlere dönülmesi asgari bir yılı bulacaktır.

İhracat firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Firma yeni teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyum sağlayarak yarar sağlarken, ülke de dışticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır. Mal ve hizmet ihracatı, yeni is¸ olanakları sagˆlayarak, is¸sizligˆi azaltacaktır. Umarım bo¨lgemizden Romanya’ya ihracat yapacak is¸ insanları olacaktır. ‘’ dedi