Burhaniye Ticaret Odası ve Susurluk Ticaret Odası Kıyaslama Çalışması Gerçekleşti

Susurluk Ticaret Odası, TOBB Akreditasyon Standardı gereği Akreditasyon Sürecindeki odaların iyi uygulamaları örnek almak ve paylaşmak amacı ayrıca geliştirmeye açık yanların tespiti ile kendi odalarında uygulanması mümkün örneklerin görülebilmesi için Burhaniye Ticaret Odasının ev sahipliğinde bir araya geldi .

Burhaniye Ticaret Odasından Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı , Akreditasyon sorumlusu Mehtap Uzunca, Susurluk Ticaret Odası Genel Sekreter Yücel Sarı ,Akreditasyon Sorumlusu Merve Ergen’in katılımıyla yapılan kıyaslama çalışması kıyaslamaya katılan odaların süreçleri esas alınarak yapılmıştır. Yapılan Kıyaslama çalışması kıyaslamaya katılan odaların benzer süreçleri için yapılmış olup, her oda kendi süreçlerinde iyileştirmeye açık yönlerin tespitine çalışmıştır.

Kıyaslamada, 1.4 Gözden Geçirme Süreci, 1.5 Haberleşme ve Yayınlar Süreci, 1.7 Üye İlişkileri, 2.2 Politika ve Temsil Süreci, 2.3 Bilgi ve Danışmanlık ve Destek Süreci ve 2.4 İş Geliştirme ve Eğitim Süreçleri ve uygulamalara ilişkin benzerlikler ve farklar görüşülmüş olup, rapora ise sadece kıyaslamaya katılan odaların iyi uygulamaları üst yönetimlerinde görüşüne sunulmak üzere yazılmıştır.