Burhaniye Ticaret Odası’ndan Teşekkür

Burhaniye Ticaret Odasının üyeleri ile yaptığı ihtiyaç ve beklenti araştırma, anket ve görüşmeleri sonucu “ilçemizde orta ölçek sanayi bölgesi niteliğinde bir sanayi sitesi oluşturulması ihtiyacı” tespit edilmiştir.

Burhaniye Ticaret Odası Sanayi Sitesinin Hayata geçirilmesi ile ;

Firmalar güvenli bir ortamda ve etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek, istihdam hacmi ve üretim kapasiteleri artacaktır. Ekonomik etkinliğin artmasına bağlı olarak, elde edilen katma değerler artacak, Üretim miktarının ve ürün çeşitlerinin artması ihracat hacmini gelişmesini tetikleyecektir.

Sonuçta, İlçemiz ekonomik gelişme sürecinde daha avantajlı bir duruma gelecektir.

Burhaniye Ticaret Odası Sanayi Sitesi Yapılması Planlanan alanda gerekli olan imar değişikliği teklifinin Burhaniye Belediyesi meclisinden oy birliği ile geçirilmesinde emeği geçen;

Burhaniye Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’e

Burhaniye Belediye Başkanı Yardımcımız Murat Yazgan’a

Burhaniye Belediye Başkanı Yardımcımız Tamer Midilli’ye

Burhaniye Belediyesi İmar Komisyonu Üyelerine,

Burhaniye Belediyesi Meclis Üyelerine ve ismini sayamadığımız emeği geçenlere teşekkür ederiz.