COSME PROGRAMI- TURİZM ÇAĞRISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin odamıza ulaşan yazısında, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği ifade edilmiştir.

COSME Programı kapsamında, “Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitesini Arttırma – Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

EK: COSME Teklif Çağrısı (4 Sayfa)