COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DESTEKLER

İŞE DEVAM DESTEĞİ-KÜÇÜK İŞLETME CAN SUYU KREDİSİ

Küresel bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Korona virüsü ile mücadele kapsamında, küçük işletme düzeyinde olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ oluşturulmuştur. Krediden şahıs firmaları - gerçek kişi işletmelerimiz yararlanabilmektedir.

Krediden yararlanacak “şahıs firmasının”;

- Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olması,

- Yıllık cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması,

- İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,

- Halkbank Esnaf Destek Paketi’nden faydalanmamış olması,

- İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması, önkoşullarını taşıması gerekmektedir.

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında firmalarımıza Nakit İşletme Kredisi ve Paraf KOBİ Kart imkanı sunulacaktır;

1.Nakit İşletme Kredisi

Kredi Limiti:

Azami 25.000 TL’dir.

Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli:

- Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.

- Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam 36 Ay’dır.

Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı:

- Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanacaktır.

- Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil edilecektir.

2.Paraf KOBİ Kart

Nakit kredinin yanında azami 25.000 TL limitli Paraf KOBİ Kart verilecektir. (Paraf KOBİ Kart kampanya koşulları için tıklayınız)

KGF KEFAKET ORANI VE KEFLET KOMİSYONU

Nakit İşletme Kredisi, KGF kefaleti ile kullandırılacak olup, KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olacaktır.

Kefalet limiti üzerinden peşin olarak % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonu tahsil edilecektir.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvuruları yalnızca www.halkbank.com.tr veya www.halkbankkobi.com.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

NEFES KREDİSİ

TOBB ve oda/borsaların geçmişte ihtiyaç duyulduğunda (6 kez) kaynaklarını üyelerine sunmuş olduğu Kobi finansman projesi "nefes kredisi"ne tekrar başladı.

TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının biraraya getirilmesiyle oluşturalan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor

TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.

Nefes Kredisi projesinde Krediden daha fazla Burhaniye Ticaret Odamıza kayıtlı üyenin faydalanmasını temin etmek üzere bir işletmenin alabileceği azami kredi tutarı ve Kredi  ciro aralığı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1.      Cirosu 3 milyon TL’nin altında olan işletmeler (mikro işletme ciro sınırı)

2.       Azami kredi tutarı 50.000 TL

Kredi Süreci Nasıl İşleyecek

  • TOBB üyesi KOBİ, üye olduğu Oda-Borsa'ya giderek "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" için faaliyet belgesi isteyecek.
  • Üyelerimiz odamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine giderek TOBB Nefes Kredisi başvurusu yapacak. TOBB veya Oda-Borsaların sistemlerinden e-belge de alınabilir.

ÖDEME KOŞULLARI

2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Kredi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödenecek. Kredinin %80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

HANGİ BANKALAR VERECEK

Denizbank şubeleri aracılığı ile kullanılabilir.

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ-CAN SUYU İŞLETME KREDİSİ

Dünya çapında bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmelerden olumsuz etkilenen işletmelerimizin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini devam ettirebilmeleri için Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yer aldığı 3 Kamu Bankası tarafından ‘‘İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi’’ oluşturulmuştur.

 Can Suyu İşletme Kredisi ile firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanarak, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması, firmalarımızın ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini korumaları amaçlanmaktadır. Kredi ile Covid-19 kaynaklı ekonomik aktivitede olası yavaşlamada şirketlere işletme finansmanı desteği sağlayarak özellikle istihdamın korunmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 Can Suyu İşletme Kredisi kullanacak firmaların, 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarını korumaları ve azaltma yapmamaları gerekmektedir.

Kredi Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılmaktadır.

Kredi Limiti

 Can Suyu İşletme Kredisi kapsamında, ciro kısıtları gözetilerek verilen aşağıdaki kırılımlarda, Bankamız kredi politikaları çerçevesinde müşterilerimize kredi tahsisi ve kullandırımı yapılacaktır.

Ciro (TL)

Azami Kredi Limiti (TL)

0-25.000.000

12.500.000

25.000.000-125.000.000

62.500.000

125.000.000 üzeri

125.000.000

 

Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli

  • Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
  • Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere azami 36 ay’dır.
  • Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı

  • Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanacaktır.
  • Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil edilecektir.

KGF Kefalet Oranı ve Kefalet Komisyonu

  • KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olacaktır.
  • Kefalet limiti üzerinden peşin olarak  % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonu tahsil edilecektir.

ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ

Kamu ve Özel Bankalarda çek ödeme destek kredileri mevcuttur.