FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz,

27.07.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

27.07.2019 Tarih 30844 Sayılı Yönetmelik