Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizden gelen yazıya 21/03/2020 tarih 3122 sayılı yazı ile

Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, örneğine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesinden ve aşağıdaki linkten ulaşılabilecek olan “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu” ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne iletilmesi halinde Gazetede yayımlanabilecektir.
Ayrıca, bahse konu tavsiyeler çerçevesinde Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü vezne hizmetlerine yönelik olarak alınan tedbirlere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,