GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

İlgi: TOBB’nin 13.03.2020 tarihli ve 2822 sayılı yazısı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan formlar ve yönetmelik değişikliği ile ilgili detaylı/özet bilgilere erişim sağlanabilecek web adresleri hakkında bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: Ticaret Bakanlığından alınan yazı ( 2 Sayfa)