GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PAYDAŞ ANKETİ

Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan TR22 Güney Marmara Bölgesinin geleceğe yönelik vizyonunu çizmek, bölgenin topyekün kalkınmasında atılması gereken adımları belirlemek ve paydaşların görüşüne başvurmak amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından "Paydaş Anketi" yayına alınmıştır. Ankete https://www.gmka.gov.tr/duyuru/paydas-anketi linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla