HES Kodu Bildirme ve Sorgulama

Sayın Üyemiz;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ve ziyaretçi girişlerinde HES kodu bildirme ve sorgulama zorunluluğu uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ve ziyaretçi girişinde kullanılmaya başlanan HES Kodu bildirme ve sorgulama zorunluluğunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından da başlatıldığı, girişte çalışanlar ve ziyaretçilerden HES Kodlarının istendiğini, e-devlet üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra riskli bir durum olmadığı takdirde binaya girilmesine izin verildiği belirtilmektedir. 

Her geçen gün artan vaka sayılarından dolayı Odamız HES Kodu Sorgulama Uygulamasına geçmiştir. Covid-19’un işyerlerinde yayılımını önlemek, çalışanların ve toplum sağlığını korumak ve riskli kişilerin tespit edebilmek amacıyla , yoğun istihdam sağlayan odamız üyelerince de benzer bir kontrol sisteminin hayata geçirilmesinin faydalı olacağı inancı ile konuyu bilgilerinize sunarız.

Çalışanlarınız ve toplum sağlığı için Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı daha da önem kazanmıştır. Kendi iş yeriniz ve Kamu Kurum/Kuruluşlarına HES kodu olmadan giriş yapmayınız.

Aşağıdaki rehberden HES kodunun nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.

Saygılarımızla..