İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİ HK

T.C Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 03.04.2019 tarih ve 43105358 sayılı "İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti” konulu yazısında, 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında;  İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır. Yetki belgesi ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir.” şeklinde belirtilmiştir.  

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 01.04.2019 tarih 43069653 sayılı yazısında da belirtildiği üzere İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ile faaliyet gösteren firmalara Yetki Belgesi almaları için 13.08.2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Yönetmelik