ISI SAYAÇLARI İLE İLGİLİ PERİYODİK MUAYENE İŞLEMLERİ HK

T.C Balıkesir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden odamıza iletilen yazısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünün 14.03.2019 tarih ve 11063 sayılı yazısı gereği; ısı sayaçlarının piyasaya arz sonrası periyodik muayeneleri ısı sayaçları muayene yönetmeliğine göre yapılarak kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili bakanlık yazısı ekte sunulmuş olup ısı sayacı kullanıcılarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş servislere 31 Mayıs 2019 tarihine kadar müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Isı sayacı kullanan üyelerimizin bilgisine sunulur.

EK: BAKANLIK YAZISI