İVME FİNANSAN PAKETİ

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığımızca açıklanan, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan İvme Finansman Paketi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

BAŞVURU FORMU