KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.06.2020 ve 311164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile  08/01/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14. 24. 41. 45. ve aynı yönetmeliğin geçici 1. 6.  8. maddelerine yeni fıkralar eklenmiş olup ilgili yönetmelik  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-1.htm linkinde yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.