KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HK

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin odamıza ulaşan yazısında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.

Kanuna uygulamakla görevli olan Kişisel Verilerin Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu” aşağıdaki adresten ve TOBB web sayfasından mevzuat bölümünden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur. https://tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf

EK : İş Dünyası için 6698 Sayılı Kanunun Getirdiği Yükümlülüklere Uyum Kılavuzu (20 Sayfa)