​​​​​​​KOBİ'LER İÇİN AR-GE DESTEKLERİ SEMİNERİ

 TÜBİTAK tarafından KOBİ'lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi; teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amacıyla;

-              1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,

-              1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

faaliyete geçirilmiştir.

Bu kapsamda TÜBİTAK ve Birliğimiz işbirliğinde 12 Ocak 2021 tarihinde ekli program çerçevesinde bilgilendirme semineri gerçekleştirilecek olup seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.

EK: TÜBİTAK Destek Programları Bilgilendirme Semineri