KONSİNYE-DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza gönderilen, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumu’nun yazısına istinaden;

Konsinye başvurularında Kurum tarafından herhangi bir ücret alınmadığı ve konsinye sistemi ile alakalı bilgilendirme metinlerinin İnternet sayfalarındaki Konsinye Bilgilendirme Modülü'nde yer aldığı belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

 

EK: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun Yazısı ( 1 Sayfa )