Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş./ e-GKS

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den TOBB’ye intikal eden 18.08.2020 tarih ve HD/2020-2463 sayılı; koronavirüs önlemleri kapsamında şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilendirme hususunu içeren yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Merkezi Kayıt Kurulusu A.Ş. yazısı