MUAFİYET KAPSAMINDA BULUNAN BURHANİYE TİCARET ODASI ÜYELERİ İÇİN İZİN BELGESİ VE DETAYLI BİLGİ

T.C. İçişler Bakanlığımızın 18.11.2020 tarih 19161 sayılı , 30.11.2020 tarih 20076 sayılı , 30.11.2020 tarih 20076 sayılı genelgeleri çerçevesinde hafta sonu (sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında) istisna kapsamında olan  ve faaliyetlerini sürdürecek  olan firmalarımızın

Genelgenin, “Açık olacak işyeri, İşletme ve Kurumlar” maddesinde ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf yerler ve kişiler listesinde yer alan işletmelerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması uygulanacak saatlerde çalışacak personeli için; işletme antetli kağıdına izin belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

İzin belgesinin ekine Genelge, faaliyet belgesi ,Vergi Levhası, SGK Hizmet Dökümü vb. destekleyici belgelerin eklenmesinde fayda görülmektedir.

Odamızca herhangi bir onay sürecine gerek bulunmamaktadır.

Firmalarımızca düzenlenecek belge örneği ve genelgeler  www.burhaniyeto.org.tr adresimizde yer almaktadır.

Ek-1 : İzin Belgesi

Ek-2 : Sokağa Çıkma Kısıtlamaları

Ek-3 : Yeni Kısıtlama ve Tedbirler

Ek-4 : 18.11.2020 Sayılı Genelge

Ek-5 : 15/12/2020 E-89780865-153-20856  Sayılı Genelge