PSİKOTEKNİK RAPORLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 31.12.2020 tarih ve 34221550-250-11518 sayılı yazısı ile; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla; Koronavirüs (COV1D-19) salgını sürecinin devam etmesi ve kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetin engellenebilmesi amacıyla, 07.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34 üncü maddesi kapsamında şoförlük mesleğini icra edenlerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarım gösteren bir sağlık raporunu (Psikoteknik Değerlendirme Raporu) yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları hükmü gereği uygulanacak olan İdari yaptırımın, 30.06.2021 tarihine kadar ertelendiği bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.