SORUMLU EMLAK DANIŞMANI VE EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALIMI

Sayın Üyemiz,   

 Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği” ile Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu hale gelmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmadığı takdirde, Ticaret Bakanlığından yetki belgesi verilmeyecektir. Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi için Burhaniye Ticaret Odamızca başvurular alınmaya başlanmıştır.   

Sorumlu Emlak Danışmanı ve Emlak Danışmanı  Mesleki Yeterlilik Belgesi alım süreci ile ilgili bilgi notumuz ektedir. Formlar ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgi notunda da ifade edilmiş olan ve aşağıda yazmış olduğumuz evrakların Burhaniye Ticaret Odamıza  iletilmesi gerekmektedir. Sınav tarihi ayrıca  Burhaniye Ticaret odası tarafından bildirilecektir.

Detaylı Bilgi Almak İçin;

Nursel ERDEAL 0 266 4221044   nurselerdeal@burhaniyeto.org.tr

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla, 

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Sınavlara ön başvuru yapmak için;

•             TOBB MEYBEM tarafından gönderilen ekte sunulmuş olan başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

•             Nüfus cüzdanı fotokopisi ve

•             2 adet fotoğraf ibraz edilmesi yeterlidir.

•             Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekont

Banka bilgileri

•             İş Bankası Akay Şubesi

Meybem mesleki yeterlilik

İban: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 hesaba

Para Yatırılması Hakkında Önemli Not:

Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.

    BİLGİ NOTU

    SEVİYE 4

    SEVİYE 5