SORUMLU EMLAK DANIŞMANI VE EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALIMI

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği” ile Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu hale gelmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmadığı takdirde, Ticaret Bakanlığından yetki belgesi verilmeyecektir. Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi için Burhaniye Ticaret Odamızca başvurular alınmaya başlanmıştır.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında;

1-Emlak Bürosunda çalışan kişiler "Emlak Danışmanı Seviye 4" mesleki yeterlilik belgesi almalıdır.

2- Firma Sahibi veya Temsile Yetkili Kişiler "Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5" mesleki yeterlilik belgesi almalıdır.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında Firma sahibi veya Temsile yetkili kişiler için Şartlar ;

· Onsekiz Yaşını doldurmuş olması

· En az lise mezunu olması

· MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMASI

· İflas veya konkordato durumunda bulunmaması

· Devletin güvenliğine, anayasal dizene karşı vb. suçtan hüküm giymiş olmaması

Bu kapsamda emlak bürolarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret İl Müdürlüklerinden "Yetki Belgesi" alması gerekmektedir.

"Yetki Belgesi" alınabilmesi için ise "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" alınmalıdır.

Yetki Belgesi Alan İşletmeler, Hangi Hizmetleri Verecek?

· Taşınmaz alım satımı ve kiralama konusunda pazarlama faaliyetleri ve aracılık faaliyetleri

· Tapu işlemlerine aracılık

· Taşınmazla ilgili inceleme, araştırma, raporlama

· Rayiç bedel ile ilgili bilgi aktarma

5 Aralık 2019 tarihine kadar "Yetki Belgesi ve "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" alınmalıdır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi İstisnası

Halihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti ile uğraşan işletmelerden yeni şartların talep edilmeyeceğini; ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” şartı aranmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

MEYBEM’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamındaki mesleklerinde başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

TOBB MEYBEM tarafından gönderilen ekte sunulmuş olan başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· 2 adet fotoğraf

· Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

· Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 ve/veya Emlak Danışmanı Seviye 4 başvuru formlarının ıslak imzalı olarak doldurulması,

Banka bilgileri

• İş Bankası Akay Şubesi

Meybem mesleki yeterlilik

İban: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 hesaba

Para Yatırılması Hakkında Önemli Not:

Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız. BİLGİ NOTU

EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 FORUMU

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 FORMU

EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 SINAV ÜCRETİ 700 TL

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 SINAV ÜCRETİ 800 TL

Not: Sınavda başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan MYK'a ödenmek üzere

sınav ücretinden bağımsız 150 TL belge ücreti tahsil edilir.

Dekontun okunaklı fotokopisini elden ve/veya eposta ile bilgi@burhaniyeto.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuruları uygun bulunan adaylara sınava girecekleri tarih ve yer bilgisi bildirmiş oldukları iletişim yöntemleri ile bildirilecektir.

BAŞVURU FORMU EK-4
BAŞVURU FORMU EK-5