SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK UYGULAMALARI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda, Fuarlarda sergilenmek üzere Suudi Arabistan'a geçici ihracı gerçekleştirilen eşya ile ilgili son dönemde yaşanan sorunlar hakkında Riyad Büyükelçiliği tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi ile yazışmalar yapıldığı belirtilerek, söz konusu eşya özelinde uygulanacak gümrük işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

EK: Ticaret Bakanlığından Alınan Yazı ( 2 Sayfa)