TAŞINMAZ TİCARETİ HK

T.C Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 03.04.2019 tarihli ve 43201819 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı görev ve yetki alanı kapsamında 05.06.2018 tarih 30442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince, taşınmaz ticareti ile iştigal edecek kişi ve kuruluşların 06.12.2019 tarihine kadar İl Müdürlüğünden yetki belgesi alması gerekmektedir.

Taşınmaz ticareti ile iştigal eden firmalarımızın yetki belgeleri almaları için Ticaret İl Müdürlüğünün TTBS (https://ttbs.gtb.gov.tr/) sisteminden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

05.06.2018 tarih 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik