Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

TOBB’dan gelen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin, ‘’Bu Yönetmelik, başta ADR’nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.’’ hükmü gereği, söz konusu Bakanlıkça hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.