Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen ilgi yazıda, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği mekanizmasının 9.Dönem Toplantısı'nın 3 Aralık 2019 tarihinde Bern'de düzenlenmesi öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak mutabakat zaptında yer almak üzere Türkiye-İsviçre ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edildiği belirtilmektedir.

İsviçre ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerin en geç 4 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TOBB’a (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi talep edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.