YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU!

Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı Sayın Üyelerimizin dikkatine;

6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5.maddesi gereğince, Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı Sanayi İşletmeleri, her yılın ilk dört ayı içerisinde (01 Ocak - 30 Nisan) bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerinin Bakanlığımız Sanayi Sicil Bilgi Sistemine işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Bu itibarla sanayi siciline kayıtlı üyelerimizin, 2018 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini elektronik ortamda http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden Sanayi Sicil Bilgi Sisteme girerek vermeleri gerekmektedir.

Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanacak zorunlu hallerde işletmeler, İl Müdürlüğünün web adresi (http://balikesir.sanayi.gov.tr) “Duyurular ”bölümünde yayınlanan “Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu” içinde ekli “ Yıllık İşletme Cetvelini doldurarak 30 Nisan 2019 tarihine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne elden veya posta, kargo yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Yıllık İşletme Cetvellerinin yasal süresi içinde sistem girişini gerçekleştirmeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.maddesi gereğince İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Sayın üyemiz; elektronik ortam arızaları, mali müşavir veya muhasebecilerinizin iş yoğunluğu vb. sebeplerle yaşanabilecek olası gecikmeleri göz önüne alarak, Yıllık İşletme Cetvellerinizin girişini Nisan ayı sonlarına bırakmadan gerçekleştirmeniz çok büyük önem taşımaktadır.