YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU

Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı Sayın üyelerimizin dikkatine;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde (01 Ocak – 30 Nisan) Sanayi Sicil Bilgi Sistemine işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Bu itibarla sicilimize kayıtlı sanayi işletmelerinin 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini elektronik ortamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek vermeleri gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetvellerinin yasal süresi içinde sistem girişini gerçekleştirmeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereğince İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Sayın Üyemiz; sistemden kaynaklanabilecek elektronik ortam arızaları, mali müşavir veya muhasebecilerin iş yoğunluğu vb. sebeplerle yaşanabilecek olası gecikmeleri göz önüne alarak, Yıllık İşletme Cetveli girişlerinin Nisan ayı sonlarına bırakılmadan eksiksiz gerçekleştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunulur.