Bölge ve Sektör Analiz Raporu

Dosya indir

Anket Çalışmasının  Değerlendirmesi

Burhaniye Ticaret Odası Stratejik plan hazırlama komitesinin 2015 -2019 Stratejik planı hazırlanması eylemi kapsamında Stratejik    plana ışık tutmak üzere Burhaniye Ticaret Odası üyelerinin görüşlerinin alınmasına  yönelik bir çalışma yapılmıştır.

Çalışma kapsamında,Burhaniye  Ticaret Odası üyesi 529 üyeye  anket gönderilmiş,105 üyemizden geri dönüş alınmıştır.

Ankette;

 Soru  A : Bölgemizde çözülmesi gereken ve Burhaniye Ticaret Odası'nın sorunun çözümünde aktif  rol alması gerektiğine inandığınız ilk Beş sorun nedir? 

Soru B :  Sektörünüz ile ilgili çözülmesi gereken ilk Beş sorun nedir?

soruları yöneltilmiş konu ile ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

Bildirilen sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda belirtilen konu başlıkları altında toplanmıştır.

Soru  A : Bölgemizde çözülmesi gereken ve Burhaniye Ticaret Odası'nın sorunun çözümünde aktif  rol alması gerektiğine inandığınız ilk Beş sorun nedir? 

 Bildirilen sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda belirtilen konu başlıkları altında toplanmıştır.

1.       Burhaniye’yi Tanıtıcı Çalışmalar yapılması

2.       Turizm sektöründe yatırımcılar için  ilçemizin cazip kılınmasında yapılacak lobi çalışmalarında, Turizm sektörünün eğitimler ile geliştirilerek tesislerin kapasite artırımı sağlanması ve sezonun uzatılmasına yönelik çalışmalarda Burhaniye  ticaret odasının aktif rol alması

3.       İlçemizde İmar alanlarının arttırılmasının sağlanması ve  Ticari alanların arttırılması

4.       Altyapı eksikliğinin giderilmesi *****

5.       Üyelere ve Çalışanlarına yönelik satış ve pazarlama vb. konularında eğitim verilmesi

6.       İşsizliğin önlenerek istihdamın arttırılması

 

Cevaplar A :

 

1.       İlçemizde İmar alanlarının arttırılmasının sağlanması ve  Ticari alanların arttırılması **** *

2.       Bölgemizi cezp edecek yatırımlar için Belediye ile işbirliği içerisinde olunması

3.       Bölgemizdeki ticari çeşitliliğin arttırılması *

4.       İlçemizde kira fiyatlarının yüksek oluşu

5.       Burhaniye’yi Tanıtıcı Çalışmalar yapılması (***************

6.       İlçemizde var olan otopark sorununun çözülmesi **

7.       Yaya kaldırımlarının işgalinin önlenilmesi

8.       İlçemizde Zeytinyağı borsası kurulması için çalışılması

9.       Zeytin yağının coğrafi tescilinin alınması   *

10.   Bahçeli evlerin  3-5 metrelik ortak alanlarının zemin katlardaki iş yerlerince  işgal edilerek naylon    brandalar ile görüntü kirliliği oluşturacak şekilde  kapatılmasının önlenmesi   

11.   Karınca Deresinin çok yakınlarına imar izni verilmesini önlenmesi

12.   İlçemiz ihtiyacı göz önüne alınarak modern sanayi sitesi yapılması

13.   Altyapı eksikliğinin giderilmesi *****

14.   İlçemize yatırımın arttırılması****

15.   İlçemize yabancı ve yerli sermaye sahibi yatırımcıların davet edilerek  yatırım yapması için         lobi çalışılması yapılması ****

16.   Burhaniye’ye özel hastane açılmasının sağlanması *

17.   İlçemiz turizm sektörünü geliştirilerek  canlandırılması sezon uzatılmasına yönelik çalışmalar      yapılarak   on iki ay çalışacak otellerin açılması  **********

18.   Balıkesir Koca Seyit Havaalanı ve Burhaniye arasındaki alanlara iş yerlerinin yapılmasının sağlanması 

19.   İlçemizdeki Üniversitelerde bölüm sayılarının arttırılması hususunda çalışma yapılması

20.   Devlet hastanesinin işlevsel hale getirilerek bir an önce yapılması **

21.   Akaryakıtta fiyat istikrarının sağlanması

22.   Toptan gıda işi yapanların belli bir yere toplanması(sebze hali gibi ) yada kooperatif  kurup büyük iş yerleri yapılması 

23.   Üyelere ve Çalışanlarına yönelik satış ve pazarlama vb. konularında eğitim verilmesi * *****

24.   Burhaniye’de Avm lerin açılmasının sağlanması ***

25.   Burhaniye’de mesire-piknik alanlarının yaratılarak açılmasına teşvik verilmesi *

26.    Kentsel dönüşüm projesine işlerlik kazandırılmasının sağlanması *

27.   Şehir merkezinin çevre düzenlemesi ve estetize edilerek modern görünüme kavuşmasının sağlanması *

28.    Çevre ilçeler ile ticari rekabet

29.    Turizm yatırımlarının ilçemize kazandırılmasının sağlanması *

30.    İşsizliğin önlenerek istihdamın arttırılması* *******

31.    İlçemizin emekli cenneti olmaktan çıkarılarak teknik malzeme ve yedek parça imalatı yapabilecek firmaların ilçemize davet edilerek  yatırım yapmalarını teşvik edici çözümler  üretilmesi  ve çalışan ve üreten bir şehir haline getirilmesi.

32.   Seminerlere katılımın yüksek olması için çözüm üretilmesi

33.    Aylık bir dergi çıkarılarak üyelerin reklam ve tanıtımının yapılması

34.    Bölgemizde yoğun olarak bulunan ticari sektörlere yönelik Burhaniye Ticaret Odası yada Körfez Odaları olarak  fuarlar düzenlenmesi * 

35.   Akçay –Burhaniye arasındaki sahil yolunun asfalt çalışmaları ve yol düzenlemelerinin yapılarak eskiden olduğu gibi oradaki  nüfusun çekilmesinin sağlanması

36.    Zeytin ve zeytinyağına  tanıtım çalışmaları yapılmasında ticaret odasının aktif rol alması ****

37.   Turizm tesislerinin kapasite ve kalite artışı için çalışma yapılmasında ticaret odasının aktif rol alması**

38.    Kurumsal yapılaşmaya ön ayak olunması **

39.    Zeytin ve zeytinyağı için uluslar arası Pazar çalışmaları yapılması **

40.   Kuvay-i Milliye anıtıyla horata arasındaki yol güzergahının Taylıeli köyüne çekilmesi

41.    Lobi faaliyetleri yapılarak Burhaniye de Yatırımların önünü açacak projelerin çıkmasının sağlanması  

42.   Hava kirliliğinin önlenmesi

43.   İlçemizde Hayvancılık, Turizm ve yerleşim birimleri birbirine girmiş durumdadır.Rüzgar vb. bileşenler göz önüne alınarak bölgelerin net çizgilerle belirlenmesinin sağlanması  

44.   Küçük esnafın ayakta durmasına yardımcı olunacak çözümler bulunması

45.   Üyelerin mesleki problemlerin kesin çözümünün sağlanması

46.    Turizme yatırım yapılarak yerel yönetimle ortak hareketle sahil bandımızın işlevliğinin arttırılması

47.    Burhaniye’ye zeytin zeytinyağı  sektörü haricinde büyük sanayi kuruluşlarının  çekilmesi

48.    Turizm ve otelciliğin teşvik edici geliştirici  ve altyapı sistemlerini iyileştirici projelerin acilen Üretilmesi *

49.    İnşaat sektörünün desteklenmesi ,yeni arsa alanları üretilmesi 

50.    Burhaniye’nin çevre düzenlemesinin görünüşünün iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

51.   Zeytin ve türevlerinin iyileştirilmesi,üreticilerin sorunlarının giderilmesi ve Pazar payının arttırılmasına yönelik çalışma yapılması  

52.   İlçemizin ekonomik,kültürel,sosyal gelişiminin hangi sektörlerle sağlanacağının bilimsel çalışmalarla tespit edilerek o sektörlerin planlanarak desteklenmesinin sağlanması

53.   Kurumların zaman zaman ziyaret edilerek tavsiyelerde bulunulması *

54.   İlçemizde üretilen ürünlerin tanıtımının sağlanarak yurt içi ve yurtdışında pazarlanması için araştırma ve klavuzluk yapılması *

55.   Turizm bölgesinde olmamıza rağmen yerel yönetimlerin ilginç yasaklarının (iş yeri önündeki masaların kaldırılması vb.)  önlenmesi.

56.   Düzenlenen festivallerde katılımcıların yetersiz oluşu

57.    Karınca Deresi ıslah projesinin hayata geçirilmesi

58.   Başka bir alana taşınması düşünülen Adliye binasının yerinin değerlendirilmesi

59.    Reşitköy barajının yapılması

60.    Ticari hayatı geliştirecek çalışmalar yapılması ***

61.    Nitelikli ara insan gücünün eksikliğini gideren adımların atılması .*

62.    Burhaniye’de Kurumlar arası diyalog bozukluğunun önlenmesi için çalışma yapılması *

63.    İlçemizde seracılığı geliştirici ve teşvik edici adımların atılması

64.    İlçemize kadın sığınma evi yapılmasının sağlanması

65.    Yaya kaldırımlarının esnaf tarafından işgalinin önlenmesi

66.    Teşvikler konusunda bilgilendirme yapılması ***

67.    Burhaniye’nin il olması için çalışılması

68.    Ziraat ve Hayvancılığın bir bütün olarak ele alınması ve özendirilmesi

69.    Belediyenin Ticaret Odası tarafından lobi yapılarak  hizmete zorlanması

70.    K2 – K1 Belgelerinin Burhaniye ticaret odası tarafından verilmesinin sağlanması

71.    Belediyenin önceden taahhüt ettiği projelerin hayata geçirilmesindeki sürecin ağır işleyişindeki payımıza  düşen görevin yapılması .

72.   Bölgemizde avantajlı ve kalkınmaya yardımcı ticari alanların tespit edilerek üyeler ile paylaşılması .

73.    Ulusal zincir marketlerin her köşe başına açılmasının engellenmesi **

74.   Burhaniye zeytincilik ihtisas organize sanayi bölgene hız kazandırılması

75.    Turizm sektörü konusunda seminer düzenlenmesi,Seminerlere tanınmış konukların davet edilerek özendirilmesi *

76.   Ticaret Odamızın Yatırımcıları gerek Yat limanı gerekse TTA lar için bölgemize çekmek amacı ile yapılacak çalışmalarda aktif rol alması

77.   Kırsal kalkınma da ön görülen %50 hibe oranında ön görülen nüfusun 40.000 üzerine çıkarılmasının sağlanması

78.   Tarım ürünlerinden kesilen % 2 stopaj haricinde sosyal güvencesi olmayanlardan %2 bağkur kesintisi yapılması için bu iş ile iştigal eden tüccar ve tacirlere uyarılarda bulunulması ve üreticiyi bilgilendirmesi için uyarıda bulunmalarının sağlanması

79.   Daha modern bir ticaret odası için yeni bir bina yapılması

80.   Sosyal Aktivitelerin arttırılması .*

81.   Burhaniye Ticaret Odası üyelerinin alışverişlerini Burhaniye’den yapmalarının teşvik edilmesi.

82.   E-87 karayolunun Burhaniye/İskele İstikametindeki yolun sol tarafının imarda ticari alana açılmasının sağlanması **

83.   Yeni Çarşı ve cazibe alanlarının yaratılması için belediye ile ortak çalışma yapılarak proje üretilmesi

84.   Yaz ve Kış festivallerinde daha çok ses getirmek adına odanın belediye ye destek vermesi.

85.   İlçemizde açılan Sigorta acentalarının şubelerinin denetlenmesi

86.   Organik ürünlerin pazarlanması için yol kenarına Pazar kurulmasının sağlanması

87.   Köylerimizin herhangi birinde organik üretimin yapılması için yer tahsis edilmesi.

88.   Desteklerde kapsam dışında kalan sürücü kurslarına yönelik desteklerin sağlanması için çalışma yapılması.

89.   İlçemizde üretilen tarımsal ürünlerişn işlenip paketlenmesi için tesislerin kurulması amacıyla çalışma yapılması.

90.   İlçemiz tarımında uygulanan salma sulama yüzünden zarar gören toprakların ıslahı için çalışma yapılması

91.   Yer altı zenginliği olan madenlere gerekli destek ve önemin verilmesi halkın bilinçlendirilmesi.

92.   Emlak sektöründe ticaret odasının fiyat tarifesi yayınlaması ,kurumsal kimlik kazandırmayı hedefleyen sözleşmeler dağıtılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru B : Sektörünüz ile ilgili çözülmesi gereken ilk Beş sorun nedir?

Aşağıda belirtilen sektörlerden görüş alınmıştır.

1.       Dayanıklı Tüketim Malları 

2.       Sigorta Aracılık Hizmetleri

3.       Kargo /taşımacılık

4.       Ulaşım/ yolcu/yük taşımacılığı

5.       Petrol ürünleri parakende satışı

6.       Gıda ürünleri imalat /toptan /parakende satışı

7.       İnşaat malzemeleri satışı/

8.       İnşaat

9.       Sıhhi tesisat /pvc

10.   Emlak Danışmanlığı

11.   Halı/mobilya/büro mobilyaları

12.   Yapı denetim

13.   Tekstil

14.   Sürücü kursu/dershane

15.   Madencilik

16.   Otomotiv yedek parça ticareti

17.   Kuyumculuk

18.   Matbaa

19.   Resteurant

20.   Yat imalatı/servis/onarım


Cevaplar B :

 Dayanıklı Tüketim Malları 

1.        Depo İhtiyacı

2.       Müşteri Memnuniyeti ile ilgili Personel eğitimi *

3.       Kiraların yüksek olması

4.       Elektrik ve su altyapısının düzgün olmaması

 

Sigorta Aracılık Hizmetleri

 1. Poliçe fiyatlarında şirketler arasındaki büyük fark oluşu *
 2. İşyeri Açılış ve Pazar günü çalışma ruhsat ücretlerinin yüksek oluşu
 3. Aracı ve illegal çalışan sigortacıların varlığı
 4. Denetim eksikliği
 5. Şube olarak faaliyet gösteren acentelerin kağıt üzerinde ve fiili olarak araştırılması .

 

Kargo /taşımacılık

1.       Parkomat Uygulaması (ücretli park) dolayısıyla dağıtım esnasında ücret kesilmesi 

2.       Trafiğe açık caddelerde iş yeri kira fiyatlarının yüksekliği

 

Ulaşım/ yolcu/yük taşımacılığı

1.       Büyük şehire geçiş nedeniyle sıkıntılar çıkmakta (kendine ait) araç devirleri vs.

2.       Öğretmenler mahallesinde kavşakların olmayışı,

3.       Şehir içi  yolların bozukluğu,

4.       65 yaş üstü yolcuların ücretsiz olması,

5.       Kamyon garajının faaliyete geçmemesi

6.       Akaryakıt fiyatlarının yüksek oluşu

7.       Bölge sebze halinin sonuçlandırılmaması

 

Petrol ürünleri

 1. Yerel yönetimden hizmet alamamak,
 2. Mesleki eğitime  yönelik kursların olmaması,
 3. İstikrarsız fiyatlar
 4. Talepten fazla arz.

 

Sıhhi tesisat /pvc

 1. Kayıt dışı çalışan kesimin engellenememesi *
 2. Sektörde bulunan firmaların cahilce rekabete girerek kedine ve diğer firmalara zarar vermesi.
 3. Yapılan işler ile alakalı ticaret odasının fiyat belirlemede rol almaması

 

 

Gıda ürünleri imalat /toptan /parakende satışı

 1. Açıkta piliç satışlarının (Hijyen yönünden) serbest olması   *
 2.  Gıda Kontrollerinin azlığı **
 3. Sektörle ilgili teşvikler konusunda bilgilendirme olmayışı
 4. İlçemizde araç muayene istasyonunun bulunmaması
 5. Gıda izinleriyle ilgili prosedürün çok oluşu.
 6.  zincir marketlerin çok açılması *
 7. Yerel marketlerden alışverişin teşvik edilmesini sağlayacak kampanyaların olmayışı
 8. Personel sıkıntısı
 9. Zeytinyağında tanıtım eksikliği
 10. Zeytin karasu problemi
 11. Halk sağlığı adı altında gıda analiz laboratuvarları oluşturulması
 12. Şehir giriş ve çıkışlarında zeytinyağını tanıtıcı tabelalar bulunmaması
 13. İlçemizdeki Restaurantlara zeytinyağı kullanımı zorunluluğu getirilerek.Zeytinyağı kullananlara ticaret odası olarak teşekkür belgesi verilmesi 
 14. Müstahsile yönelik Hijyen,hayvan sağlığı vb.gibi konularda eğitim ve bilgilendirme
 15. Zeytine ilaçlama yapılamasının aksatılmaması.
 16. Zeytinyağına coğrafi işaret alınması için çalışılması
 17. Zeytin zeytinyağı çarşısının bulunmayışı
 18. İzmir yolu üzerinde olumsuz koşullarda ve uygun olmayan ambalajlarda satışı yapılan zeytinyağları
 19. Gıda toptancıları çarşısı yapılması

 

İnşaat malzemeleri satışı/

 

 1. İmar planlarının düzenlenmemesi
 2. Kalifiye elaman yetersizliği
 3. Arz Fazlalığı
 4. Maliyet girdilerindeki artış.
 5. İş tecrubesi ve yetereliliği olmayan kişilerin sektörde bulunmaları
 6. Belediyece alınan harçların fazla oluşu
 7. Ticaretin Burhaniye içerisinde kalması sağlanmalı

 

Emlak Danışmanlığı

 1. Kayıt dışı çalışan kesimin engellenememesi ****
 2. Emlak danışmanlığı firmalarının çokluğu *
 3. Nitelikli eleman eksikliği
 4. Tüm emlakçıların alacağı komisyon miktarı için birlikte hareket etmeleri

 

Halı/mobilya/büro mobilyaları

 

1.       İlçemizde inşa edilen iş yerlerinin m2 olarak küçük olması

2.       İş yerlerinin yoğun olduğu kesimlerde Kiraların yüksek oluşu *

3.       Alış veriş için gelen müşterilerin Park sorunu 

 

İnşaat

 1. Arsa Maliyetlerinin yüksekliği
 2. Satış fiyatlarının 4 yıldır enflasyonla ters orantıda seyretmesi
 3. Belediyenin, belediye dışında oluşturulacak proje çalışma gurubu oluşturularak  projelerine yön vermemesi.
 4. Kentsel dönüşümde geç kalınması  
 5. Yeni imar uygulamaları olmayışı
 6. Yeni şehir planı oluşturulmaması
 7. Sektörel İstihdamın sağlanması
 8.  Turizm amaçlı tesislerin azlığı
 9. Kat kısıtlamasının bulunması
 10. Kaliteli işçi istihdamı için bilgilendirici ve eğitici seminerlerin düzenlenmesi
 11. Yazın uygulanan inşaat yasağı alanını geniş tutulması
 12. Arsa üretilmemesi
 13. 1\100.000 planındaki yerlerin 1\1.000 planlarının yapılmamış olması
 14. Kanal seviyesinin bodrum katları alacak şekilde düzenlenmiyor olması
 15. Elektrik Enerji sorunu
 16. Asansör ruhsatlarının zorluğu
 17. Kanalizasyon alt yapılarının tamamlanmamış olması
 18. Ruhsat işlemlerinin hızlandırılması
 19. Akıllı sayaç uygulamasına devam edilmesi
 20. Kalite yönetiminin olmaması
 21. Kalifiye işçi bulunamaması
 22. Taşeron sisteminde yapılan yanlışlıklar.
 23. Maddi gücü olan herkezin sektöre girmesi .
 24. İlçemize özgü bir renk veya mimari olmaması.
 25. Sektörde Kayıt dışı çalışanların olması *
 26. Yapı malzemelerinin pahalı olması 

 

Yapı denetim.

 1. Fiyat kırımları
 2. Devletin yapı denetim şirketlerine uyguladığı kapatma cezaları var iken müteahhitlere bir yaptırım olmayışı
 3. Yapı denetim şirketlerinin ücretleri Müteahhitler tarafından ödendiği için tam anlamıyla denetim yapılamaması

 

Tekstil

 1. Daha işlevesel m2 olarak büyük iş yerlerinin yapılması
 2. Ticari alanların açılması
 3. İnternet siteleri üzerinden satışların artması

 

 

 

Sürücü kursu/dershane

1.       Sürücü belgesi alacaklar için taban ve tavan fiyat uygulamasının olmaması

 

Madencilik

1.       Yer altı zenginliklerin yer üstü zenginliklere zarar vermeden çıkarılması  ile ilgili halkın bilinçsiz olması ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaması

 

Otomotiv yedek parça ticareti

1.       Mevcut sanayi sitesindeki işyerlerinin m2 sinin yetersiz oluşu,makinelerin yenilenememesine sebebiyet vermektedir. 500 ile 1000m2 kapalı alanı olan yeni işyerleri oluşturabilmek için arazi tahsisi ve destekleme ile sorunun çözülmesi  

 

 

Kuyumculuk

 1. Markalı ve tam ayar garantili ürünlerin alımına özen gösterilmemesi

 

Matbaa

 1. Bölge dişıa bağımlılık alışkanlığı. örn: Bölgede temin edilecek bir mal ve hizmeti bölge dışından alma eğilimi olması 
 2. Sektördeki büyük firmaların körfez bölgesindeki işletmelere ucuza iş yapmaları aynı zamanda diğer matbaa ve reklamcılara da ucuz iş yaparak rekabeti imkansız kılmaları ve istihdam azalmasına yol açmaları

 

Restaurant

 1. Hijyenden yoksun derme çatma yapılanan fastfood mekanlarının çoğalması

 

Yat imalatı/servis/onarım

1.       Kalifiye Eleman sorunu

2.       Tedarikçi firmaların olmayışı

3.       Marina olduğu halde hizmetin olmayışı

4.       Teşvik ve kredi kullanımının zorluğu

5.       Deniz kenarında imalat,servis için yer bulunamaması