Membership Fees

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 0(266) 422 1044 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını bilgi@ burhaniyeto.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

 

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

BURHANİYE TİCARET ODASI HESAP NUMARALARI

HALKBANKASI BURHANİYE ŞUBESİ

İBAN NO: TR46 0001 2009 2460 0016 0000 42 HESAP NO: 16 0000 42

 

T.C. ZİRAAT BANKASI BURHANİYE ŞUBESİ

İBAN NO: TR36 0001 0001 1112 0725 1650 01 HESAP NO: 12072516 – 5001

 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI BURHANİYE ŞUBESİ

İBAN NO: TR06 0006 2001 0590 0006 2988 63 HESAP NO: 1059 / 6298863