BURHANİYE TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI'NDAN ÜYELERİMİZE DUYURULUR

5174 Sayılı Yasa ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yükümlü olduğumuz güncelleme işlemi nedeniyle herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından sayın üyelerimizin;

Vergi mükellefiyetlerine ilişkin Odamız kayıtlarında gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin aktif olup - olmadığının, Odamız Hizmet Binasın da 14 Eylül 2022 Çarşamba ile 20 Eylül 2022 Salı mesai bitimine kadar hafta içi mesai saatleri arasında kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (Kooperatifler, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin yukarıda anılan başvuru süresi içinde, Vergi dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ekli dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir. 

Üyelerimiz anılan süre içinde, belirtilen şekilde Odamıza başvurmadıkları takdirde Odamız kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılırlar.

Belirtilen tüm bu eksikliklerin giderilmesi ve özellikle Vergi mükellefiyeti sona erdiği tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişi üyelerimizin ise, Seçmen listelerinde yer alamayacakları ve Oda organ seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanamayacakları,

Hususları önemle duyurulur.