Service Fees

                                                                                                                                                                                                  

       BURHANİYE TİCARET ODASI                                                                    

BURHANİYE CHAMBER OF COMMERCE                                                    

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET  ÜCRETLERİ TARİFESİ


SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

HİZMETİN BEDELİ

1

KAYIT VE SİCİL SURETLERİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 15 DAKİKA

10,00TL.

2

FAALİYET BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 15 DAKİKA

10,00TL.

3

İHALE DURUM BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 15 DAKİKA

10,00TL.

4

MESLEKTEN MEN BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 15 DAKİKA

10,00TL.

5

SİCİL KAYIT LEVHASI

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 15 DAKİKA

10,00TL.

6

TİCARİ İKAMETGÂH BELGESİ

Ücret Tahsil Makbuzu

5 – 15 DAKİKA

10,00TL.

7

AZAMİ FİYAT TARİFELERİ

--------

30 DAKİKA

30,00TL.

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

KAPASİTE RAPORU EVRAKLARI İŞLEMLERİ

(1)       Kapasite Raporu Başvuru Dilekçesi

(2)       Kapasite Raporu Bilgi Formu

(3)       Kapasite Raporu Taahhütname

(4)       Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,

(5)       Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,

(6)       Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,

(7)       İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri,

(8)       İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi,

(9)       Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,

(10)    Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,

(11)    Kalite Belge ve sertifikalarının listesi, istenilir ve (2), (6), (7) ve (8) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

(12)    Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.


2 – 3 GÜN


1.100,00TL.

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

HİZMETİN BEDELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPERTİZ RAPORU EVRAKLARI İŞLEMLERİ

1.Dilekçe

2.Ekspertiz Raporu Bilgi Formu

3.Ekspertiz Raporu Taahhütnamesi

4- Tapu veya Kira Kontratosu fotokopisi (Firmaca kaşe ve imzalı)

5- Varsa; makinelere ait fatura fotokopileri veya demirbaş defteri noter tasdik sayfası ve demirbaşların kayıtlı olduğu sayfanın fotokopisi, yoksa;  makina parkı listesi, muhasebe ve firma yetkilisi tarafından kaşeli imzalı hazırlanacak.

6- Son aya ait SSK Bildirgesi

 

NOT: EKSPERTİZ RAPORLARI:

Ekspertiz Raporu ( Gıda İş Yerleri İçin) 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliği’ nin 27. maddesi uyarınca Odamız tarafından Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

 Kullanılan Alanlar:

Ekspertiz Raporu ile İşletmeler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ ndan Gıda Sicil Belgesi, ve bağlı bulunduğu İlçe Belediye Başkanlıkları’ ndan Üretim İzni Belgesi’ ni temin edebilirler.

 Tanzim Edilen Sektörler:

Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerlerinden,

 • Odunlu taş fırınlar,

• Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve, sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu v.b.)

• Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte v.b. hazırlama,

• Kasaplar,

• Soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç)

• Şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler,

• Dondurmacılar,

• Yufka, kadayıfçılar,

• Simitçiler,

• Börekçiler,

• Mantı, erişte, katmerciler,

• Pastaneler,

• Kuruyemişçiler,

• Turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamuraları dahil)

• Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar v.b.)

• Hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık v.b.)

• Her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek v.b.)

• Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,

• Yumurta, civciv üretimi, 

• Süt toplama tesisleri, 

• Otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,

• Elle kesim yapılan mezbahalara

Kapasite raporu düzenlenemez. Bu konularda üretim yapan işletmelere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 2 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,00TL

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

İŞ MAKİNESİ TESCİL EVRAKLARI İŞLEMLERİ


a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe. 
b) İş makinesi sahiplik belgesi; (2. El araçlar için iş makinesi tescil belgesi kartı aslı)
1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz). 
2) İkinci el araçlar için noter satış senedi. (1 adet aslı) 
3) Veraset ilamı. 
4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. 
Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. 
Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez. 
İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir. 
c) Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa (EK-2)’te belirtilen Form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır. 
d) Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar alınarak dosyasında muhafaza edilir. 


 

 

 

 

 

1 SAAT

 

 

 

 

 

180,00TL