TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ ARTIK 2 SAATTE YAYINLANIYOR.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil edilen ve elektronik ortamda gönderilen ilanlar, 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı.

Burhaniye Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılan tesciller, 2 saat içerisinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanmaya başladı. TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen e-dönüşüm projesiyle MERSİS’te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanlar, elektronik ortamda aktarılıp en geç iki saat içerisinde Gazetede yayımlanıyor.

Burhaniye Ticaret Sicili Müdürlüklerinde işlemlerinin tamamlanmasından 2 saat sonra, talep etmeleri halinde Ticaret Sicil Gazetelerini, Burhaniye Ticaret Sicili Müdürlüğümüzden ya da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin web sayfasından (www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr) temin edilebilir.

Bilgilerinize sunulur.