TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK

14/10/2020 tarih 31274 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış olup, ilgili yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

14/10/2020 Tarih 31274 Sayılı Yönetmelik