DuyuruANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza iletilen yazıda Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfta bulunularak, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şi...

02.Nisan.2020

DuyuruGIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

02/04/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

02.Nisan.2020

DuyuruKredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararla birlikte yapılan değişiklikler ara...

31.Mart.2020

DuyuruEKMEK SATIŞINDA HİJYEN KURALLARI

TOBB’dan alınan 26.03.2020 tarih ve 34221550-774.02-3280 sayılı yazı ekinde gelen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarih ve 1008194 sayılı yazısında;

31.Mart.2020

DuyuruKorona Virüs Salgını Tedbirleri Hk.

T.C Burhaniye Kaymakamlığı Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından odamıza iletilen yazıda, Burhaniye İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Korona virüs salgının önlenmesine yönelik 27/03/2020 tarih 2020/09, 27/03/2020 tarih 2020/10 ve 28/03/2020 tarih 2020/11 sayılı kararları ekte gönderilmiştir.

31.Mart.2020

Duyuru81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ticari Taksilerle Gönderilen Genelge

81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ticari Taksilerle Gönderilen Genelge

30.Mart.2020

DuyuruSanal Ticaret Akademisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda, 5 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna duyurusu yapılarak erişime açılan Sanal Ticaret Akademisi hakkında bilgi verilmektedir.

30.Mart.2020

DuyuruOtopark Yönetmeliği Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliği'nin Geçici 4üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini 30.06.2020 tarihine kadar uzatmıştır.

30.Mart.2020

DuyuruKapasite Raporu Geçerlilik Süre Sonunun Uzatılması

Ülkemizde etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

30.Mart.2020

DuyuruÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞİ

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 10.03.2020 tarihli, 53093577 sayılı ve ÜGD Tebliğ Değişiklik konulu yazısına istinaden;

30.Mart.2020

DuyuruMÜCBİR SEBEP

Gelir İdaresi başkanlığı tarafında faaliyet kodu itibariyle mücbir sebep durumu sorgulama ekranı açılmış olup, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden erişilebilmektedir.

29.Mart.2020

DuyuruBalıkesir Valiliği Basın Bülteni Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi

Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi

28.Mart.2020

DuyuruCOVİD­19'LA MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

T.C Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih 99280707-153-E.580 sayılı yazısına istinaden, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Covid­19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler" konulu ilgi yazısı ekte yer almaktadır.

27.Mart.2020

DuyuruE-BELGE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU HK.

19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

27.Mart.2020

Duyuruİçişleri Bakanlığı'nın Ek Genelge'si Kapsamında Marketlerle İlgili Alınması Gereken Tedbirler Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin'den alınan 26.03.2020 tarih ve 34221550-045.02-3275 sayılı yazıda; COVİD-19 virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığının 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesinde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Belirtilen tedbirlere hangi işyerlerin...

27.Mart.2020

DuyuruKORANAVİRÜS'E KARŞI İŞ YERLERİNİN UYGULAMASI GEREKEN 7 KURAL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “ KORONAVİRÜSE KARŞI İŞ YERLERİNİN UYGULAMASI GEREKEN 7 KURAL “ başlıklı broşür ekte bilgilerinize sunulmuştur.

23.Mart.2020

DuyuruGÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

İlgi: TOBB’nin 13.03.2020 tarihli ve 2822 sayılı yazısı

23.Mart.2020

DuyuruSUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK UYGULAMALARI HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda

23.Mart.2020

DuyuruGenel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizden gelen yazıya 21/03/2020 tarih 3122 sayılı yazı ile

23.Mart.2020

DuyuruFilipinli Firmalarının Aktif Farmasötik Bileşenler (API) İhtiyacı Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda,  ekte listesi sunulan aktif farmasötik bileşenlere (APIs) ihtiyaç duyan Filipinli şirketlerin söz konusu ürünleri Türkiye'deki üreticilerinden ithal edebileceği konusu bildirilmektedir.

23.Mart.2020