Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Eğitimi

Etkinlik Yeri :

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Eğitimi

Etkinlik Tarihi :
17-18 Haziran 2019 / 09.15 -16.30
Eğitmen :
MTSO Dış Ticaret Uzmanı
 
 
Eğitimin Adı :
Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Eğitimi
 

1. GÜN PROGRAMI (17 Haziran 2019) HEDEF PAZAR MATRİSİ HAZIRLAMA ve HEDEF PAZAR TESPİTİ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, GTİP Tespiti Dış ticarete konu ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitinin nasıl yapılacağı, hangi çevrimiçi kaynakların kullanılabileceği ve aynı ürünü tanımlayabilen farklı GTİP’ler varsa nasıl tespit edilebileceği bilgisi katılımcılara uygulamalı olarak aktarılacaktır. Hedef Pazar Araştırması Matrisi ve Hedef Pazar Tespiti Kriterleri Hedef Pazar araştırması matrisi, en az 15.000 ticaret verisini ülke bazında ve birbiriyle kıyaslayarak yorumlamamızı sağlayan dosyadır. Bu kapsamda matrisin bilgisayar ortamında hangi kaynakları kullanarak hazırlanacağı ve hedef pazar belirleme kriterlerinin neler olacağı konuları katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılacaktır. “Hedef Pazar Matrisi” dosyasının bilgisayar ortamında hazırlanmasının ardından, hedef pazar kriterlerinin eklenmesi ile matrisin yorumlanması aşamasına geçilerek aşağıdaki başlıklarda tespitler yapılacaktır. GTİP Bazında; · Dünya Ölçeğinde İthalatçı ve İhracatçı Ülkelerin Tespiti · Büyüyen - Küçülen Pazarlar · Büyüme - Eğilimi Olan Pazarlar · Rakip Ülkeler Muadil Ülkeler · Stratejik Üstünlük Etüdü · Hedef Pazar tespitlerinin nasıl yapılacağı ve yöntemi katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılacaktır.

2. GÜN PROGRAMI (18 Haziran 2019) MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ BİLGİ ve İSTİHBARATI, KOTA SORGULAMA ve İHALE BİLGİLERİNE ERİŞİM Potansiyel Müşteri Tespiti Belirlenen hedef pazarda potansiyel müşterilerin/tedarikçilerin bilgilerine erişim sağlamak üzere Standard Industrial Classification (SIC) kodu tespiti yapılacaktır. SIC kodu tespiti sonrasında belirlenen veya hedeflenen ülkelerdeki potansiyel müşterilerin firma bilgilerine erişim için kullanılan veri tabanları uygulamalı olarak incelenecektir. Bu başlık altındaki eğitim konuları aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır. · SIC Tespiti · Firma Veri Tabanlarının İncelenmesi · Firma Bilgilerinin Raporlanması Nokta Atış İhracat, Kesin Müşteri Tespiti Belirlenen hedef pazarda kesin müşteri tespiti olarak adlandırılan çalışma, müşteriye ya da tedarikçiye temas etmeden önceki son adımıdır. Konşimento bilgileri açık olan ülkelerdeki veri tabanlarından alınacak dosyalarda ithalatçı firma ünvanı, ihracatçı firma ünvanı, iletişim bilgileri, ürün miktarı, fatura tutarı vb. bilgileri yer almaktadır. Bu başlık altında eğitim konuları aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır. · Açık konşimento bilgilerine erişim Hedef Müşteri ya da Rakip Bilgi ve İstihbaratı Veri tabanlarını kullanarak aşağıda sıralanan başlıklardaki detaylı bilgilere erişimin nasıl yapılacağı katılımcılara aktarılacaktır.

Katılım Formu