İSTANBUL TİCARET ODASI TARAFINDAN 2019 YILINDA DÜZENLENEN FUARLAR

TOBB’dan odamıza ulaşan yazıda, İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlı e-postada, ülkemizin ihracatının artırılması ve firmalarımıza yeni ihracat imkânlarının sunulabilmesini teminen, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında tüm sanayi, ticaret hizmet ve yatırım sektörleri, gıda ve içecek ürünleri ile konaklama endüstrisi alanlarında 5 ayrı ülkede 5 ayrı fuarın düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmesi TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/ Yurtdışı Etkinlikler bölümünden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.