2024 Yılı Koop-Des Başvuruları 2. Duyuru Hk.

Değerli Üyelerimiz,

Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden Gelen Yazıya Göre;

30 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete' de "Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelikte 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede bazı değişiklikler yapılmış. Yine, yönetmelik çerçevesinde programın işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Koop-Des Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu yürürlüğe girmişti.

Tüm bu yönetmeliklerin kapsamında; Bakanlık Makamının 26 Haziran 2024 tarihli onayı ile 2024 yılı için yine; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının, faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projeleri KOOP-DES kapsamında desteklenecektir.

Söz konusu başvurular 01 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak olup bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, KOOP-DES'e ilişkin faydalı olacak tüm bilgi ve belgeler https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des adresinde bulunmaktadır. 

Saygılarımızla.