Barcode

Özel sektörün Türkiye´deki en üst düzeydeki yasal temsilcisi ve Odalarımızın en üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye´de üretilen ve satışa sunulan ticari ürünlerin, ulusal ve uluslararası ticarette, herhangi bir sorun ile karşılaşmadan tanınmasını ve izlenebilmesini sağlamak üzere 1988´de kendi bünyesinde Milli Mal Numaralandırma Merkezi TOBB-MMNM´yi kurarak Uluslararası Mal Numaralama Örgütü EAN´a (European Article Numbering Association) üye olmuştur.

EAN-UCC Sisteminin yerel uygulamaları, EAN International´a bağlı yerel EAN Numaralama Organizasyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye´deki EAN Numaralama Organizasyonu TOBB-MMNM, EAN-UCC Sisteminin Türkiye´deki tek temsilcisi ve uygulayıcısı olup Türkiye´ye özgü uygulama yöntemlerini geliştirmekte ve uygulamaya koymaktadır.

TOBB-MMNM, Türkiye´deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların EAN-UCC Sistemine üye olmasını ve böylece tüm dünyada tanınmasını sağlamakta, bu firmaların uygulamalarını kolaylaştırmak ve firmalara destek sağlamak amacıyla Türkiye´ye özel düzenlemeler yapmaktadır. Bu nedenle Odamız da, üyelerimizi "BARKOD" konusunda bilgilendirmekte ve yapmaları gerekenler konusunda yönlendirmektedir.

EAN.UCC SİSTEMİ

Kısaca bir bilgi standardı tanımlama ve uygulama sistemi olarak anılabilecek EAN.UCC Sistemi, merkezi Brüksel´de bulunan GS1 tarafından geliştirilmekte ve tüm dünya çapında yönetilmektedir. EAN.UCC Sisteminin temel amacı, ticari ve endüstriyel ortamlarda hareket gören ticari ürünler ile taşıma birimlerinin tanımlanmasını ("identification") sağlamaktır. Sistem ile ticari ürünler ve taşıma birimlerinin yanı sıra lokasyonlar (yerler) ve demirbaşlar da tanımlanmaktadır.

GS1´e bağlı yerel GS1 Numaralama Organizasyonları, tanımlama ve numaralandırma standartlarının uygulayıcılarıdır. Türkiye´deki GS1 Numaralama Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye´dir.

GS1 Numaralama Organizasyonları tarafından verilen numaralar ve bu numaraları içeren barkodlar, bütün dünyada geçerlidir ve uluslararası tüm ticari işlemler ve Tedarik Zinciri uygulamalarında herhangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın kullanılabilirler. EAN.UCC Sistemi başlangıçta perakende satış sektörünün gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildiyse de daha sonra ürünlerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyan tüm ticari ve endüstriyel sektörler tarafından uygulanmaya başlamıştır.

Ticari ve endüstriyel kuruluşların gereksinimlerinin yanı sıra teknolojinin gelişmesine de uyum sağlayan ve hemen tüm sektörlerin uygulayabileceği tanımlama ve numaralama standartlarını geliştiren EAN.UCC Sistemi, bugün dünyanın her yerinde kullanılmakta ve sağladığı olanaklarla elektronik ticaretin de altyapısını oluşturmaktadır.

EAN.UCC SİSTEMİ UYGULAMA ALANLARI

EAN.UCC Sistemi, tanımlama amacıyla numaralandırma yöntemleri geliştirmiş, ticari ürünler, taşıma birimleri, yerler ve demirbaşlar bu numaralar ile kimliklendirilmişlerdir. EAN.UCC Sisteminde tanımlama amacıyla verilen numaraların yanı sıra ürünlere ilişkin tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgiler de (parti numarası, son kullanım tarihi, ürünün miktarı, paket sayısı vb.) kodlanabilmektedir.

EAN.UCC Sisteminin geliştirdiği Tanımlama ve Numaralama Standartlarının üç temel bileşeni vardır:

  • Tanımlama Standartları
  • Barkod / OVT-Otomatik Veri Toplama Teknolojileri (ADC-Automatic Data Capture)
  • Elektronik Veri Değişimi (EVD-Electronic Data Interchange-EDI)

EAN.UCC Sistemi ile ticari ürünler (mal ve hizmetler), taşıma birimleri, yerler ve demirbaşlar belli standartlara uygun olarak tanımlanırlar. Tanımlama amacıyla kullanılan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürün, lokasyon, taşıma birimim ya da demirbaşın tüm dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar.

Tanımlama amacıyla kullanılan numaralar, barkodlar ile de simgelenir. Barkodlar, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (OVT) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamakta, bu amaçla barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran OVT uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı elde edilir. EAN.UCC Sistemi barkod standartları, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaraları ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimlerini açıklamaktadır.

EAN.UCC Sistemi ile oluşturulan tanımlama numaraları, birbirlerine elektronik ortamda bilgi gönderen ticari ortaklar arasında Elektronik Veri Değişimi (EVD) uygulamalarında kullanılır. EAN.UCC Sistemi, EVD için EANCOM uygulama kılavuzlarını hazırlamış, böylece Birleşmiş Milletlerin tanımladığı UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) EVD mesajlarının ticaret yapan kuruluşlar arasında nasıl uygulanacağını yalın biçimde göstermiştir.

Bu üç bileşenin uyumlu bütünlüğü ile

  • ticari ürünlerin tanımlanması
  • ürünlerin barkodlanması,
  • ticaret yapan taraflar arasında işlem gören ürünlerin hareketlerinin OVT teknolojileri ve EVD uygulamaları kullanılarak elektronik ortamda izlenmesi sağlanır.

EAN.UCC Sistemini uygulayan kuruluşlar, bu sistemin getirdiği standartlar sayesinde, işlemlerini elektronik ortamda, işlem ve veri yinelemesine gerek kalmaksızın kolayca gerçekleştirmektedir; özellikle işlem ve hareket sayısının çok yüksek olduğu taşıma, satış, depolama gibi iş süreçlerinde hız ve doğruluk kazanılmakta, tüm bunların sonucunda da iş yapma verimliliği artmaktadır.

Nedir : GEPIR Projesi; kapsamı bakımından EAN International´a üye organizasyonlarının veritabanlarını xml mesajları kullanarak ortak bilgi ihtiyacını gidermek amacı ile kullanıma açmalarıdır. Kullanıcılar herhangi bir üye organizasyonun web sayfasına girerek , mevcut olan barkod numarasını sorgulaması ile sistem başlar. Barkod numarası üye organizasyonun veritabanında olmasa dahi , üye organizasyon ilgili ülkeyi ve bilgileri otomatik olarak bulur ve kullanıcıya ücretsiz olarak sunar. Burada herhangi bir yönlendirme, ekstra işlem ve gösterimde kullanılacak dil problemi olmadığı için karışıklık yaratmamakta , bilgi açığını büyük ölçüde gidermekte ve yeni xml teknolojisinin en güzel örneklerinden biri olmaktadır.

Neler Sorgulanabilir : EAN-13, EAN-8, ITF-14, SSCC, UPC-12 barkod numaraları sorgulanabilmekte, GLN (Küresel Yer numarası), Firma ismine göre (Sorgulamayı geliştirmek için Posta Kodu ve Şehir ismi dahil edilmiştir) sorguları da bulunmaktadır.

Ne Tip Bilgiler Öğrenilebilir : Üretici Firmaya ait, Firma açık adresi, şehri, ilgili kişi, telefon, fax, e-mail, web-sitesi, ürün ile ilgili elektronik katalog bilgisi elde edilebilmektedir. Elbette ki ürün bilgisini tutan ülke veri tabanı ve ürün kaydına göre bu bilgilerin tamamı yada bir kısmı elde edilebilmekted