Accounts Commission

 

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI
UĞUR CAN BEKİRAKİS

 

 

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU
BAŞKAN YARDIMCISI

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU
ÜYESİ

TOLGAHAN PABUCCUOĞLU LEVENT KÖKTEN