GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

 

1. İŞ KURMA DESTEĞİ

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler(KOSGEB tarafından desteklenen sektörler için tıklayınız)

2. İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

DESTEK UNSURLARI

 • Personel Giderleri
 • Makine - Teçhizat ve Kalıp Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alım Giderleri

DESTEKLENECEK SEKTÖRLER

 • İmalat Sektörü
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler
 • Bilgi Hizmet Faaliyetleri
 • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

! İş geliştirme desteği, iş kurma desteğinin aksine geri ödemeleri olarak desteklenir. Ödemeler ise 36 aylık program süresi sonunda başlayacak olup,proje süresinin bitiş tarihinden sonra 6 ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 6 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

Destek Programı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 


 

Destek Programı

Uygulama Esasları

Başvuru Formları

İş Kurma Desteği Başvuru Formları

İş Geliştirme Desteği Başvuru Formları

Desteğe İlişkin Formlar