Membership Fees

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 0(266) 422 1044 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını bilgi@ burhaniyeto.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

BANKA HESAP NUMARALARI

TÜRKIYE HALKBANKASI A.S. BURHANIYE SUBESI:

IBAN NO: TR46 0001 2009 2460 0016 0000 42 HESAP NO: 16000042 NOLU,

 

T.C.ZIRAAT BANKASI A.S. BURHANIYE SUBESI:

IBAN NO: TR36 0001 0001 1112 0725 1650 01 HESAP NO: 12072516-5001 NOLU,

 

TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. BURHANIYE SUBESI:

IBAN NO: TR06 0006 2001 0590 0006 2988 63 HESAP NO: 1059/6298863 NOLU,

 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BURHANIYE SUBESI:

IBAN NO: TR81 0001 5001 5800 7304 0377 62 HESAP NO: 445003694717 NOLU,

 

T.İŞ BANKASI A.Ş. BURHANIYE SUBESI:

IBAN NO: TR17 0006 4000 0012 1220 7482 43 HESAP NO: 2122 – 0748243 NOLU,

 

AKBANK TÜRK A.Ş. BURHANİYE ŞUBESİ

IBAN NO: TR06 0004 6002 2488 8000 1150 29 HESAP NO: 0115029 NOLU,

 

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BURHANİYE ŞUBESİ

IBAN NO: TR63 0006 7010 0000 0057 3829 03 HESAP NO: 57382903 NOLU,