Sole Proprietorships

GERÇEK KİŞİLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ

A.GERÇEK KİŞİLERİN TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMİ :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Oda Kayıt Beyannamesi

4.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname

5.      Fotoğraf (1Adet)

6.      Muhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği (2 adet)

7.      Muhtardan onaylı ikametgah belgesi (2 adet)

8.      Vergi levhası fotokopisi (1 adet)

9.      Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)

10.  Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza beyannamesi noter onaylı (2 adet)

11.  Bilançoya tabi olduğunu gösterir belgelerin fotokopileri

Not: mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Olanlar :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Kayıt Beyannamesi

4.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname

5.      Fotoğraf (1adet)

6.      Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikamet teskeresi aslı (2 adet)

7.      Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (2 adet)

8.      Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet) (Gerçek kişi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.)

Not: mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

İkrazatçılık yapacaklar :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Kayıt Beyannamesi

4.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre Taahhütname

5.      Fotoğraf (1 adet)

6.      Muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)

7.      Muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)

8.      Vergi levhası ve tutanak fotokopisi

9.      Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza beyannamesi (2 adet)

10.  T.C. Başbakanlık  Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısı, faaliyet izin belgesi, ikrazatçılık beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Not: mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

 

B.UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre Taahhütname

4.      Noterden düzenlenmiş Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (2 Adet Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi Ad veya Soyadı Değişikliği :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Ad veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği

4.      Yeni çıkartılan nüfus cüzdanının noter onaylı fotokopisi (2 asıl) soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise;evlilik cüzdanının noter onaylı fotokopisi (2 asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

C.DİĞER DEĞİŞİKLİKLER:

    Gerçek Kişi İş Adresi Değişikliği :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

4.      Bağlı olduğu vergi dairesinden  adres değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı.

5.      Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi Sermaye Değişikliği :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi İş Konusu Değişikliği:

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

4.      Bağlı olduğu vergi dairesinden iş değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı 

5.      Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi İş Konusuna İlave:

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

4.      Bağlı olduğu vergi dairesinden iş konusuna ilaveye ilişkin yoklama tutanağı

5.      Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)

6.      İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin değişiklik işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısı ile ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği aranır.   

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

D.TİCARETİ TERK :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Mal Beyanını belirtir Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Mal Beyanını belirtir Dilekçe

3.      Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belge

4.      Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

E. VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Mal Beyanını belirtir Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Mal Beyanını belirtir Dilekçe

3.      Veraset ilamının ilgili mahkemeden aslı veya noter tasdikli (2 Adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

F.SİGORTA ACENTALIĞI :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Acentelik sözleşmesi (2 Asıl)

4.      Noter Onaylı acentelik vekaletnamesi (3 Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

G.ACENTELİĞİN FESHİ :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Noter onaylı acentelik fesihnamesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

H.GERÇEK KİŞİ ŞUBE AÇILIŞI :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Kayıtlı olduğu Sicil Müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicili Tüzüğünün 120.maddesine göre düzenlenen belge ile Tescil ve değişikliklerin onaylı örneği ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri

4.      Kayıt Beyannamesi

5.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

6.      Fotoğraf (1 adet)

7.      Muhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği (2 adet)

8.      Muhtardan onaylı ikametgah belgesi (2 adet)

9.      Vergi levhası veya tutanak fotokopisi

10.  Vergi Dairesinde Alınan Mükellefiyet Yazısı

11.  Şube Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza beyannamesi (2 adet)

Not: Şube açılışı için mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

I.GERÇEK KİŞİ MERKEZ NAKLİ AÇILIŞI :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Kayıtlı olduğu Sicil Müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.maddesine göre düzenlenen belge ile Tescil ve değişikliklerin onaylı örneği ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri

4.      Kayıt Beyannamesi

5.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

6.      Fotoğraf (1 adet)

7.      Muhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği (2 adet)

8.      Muhtardan onaylı ikametgah belgesi (2 adet)

9.      Vergi levhası ve tutanak fotokopisi

10.  Vergi Dairesinde Alınan Mükellefiyet Yazısı

11.  Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza beyannamesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

İ.GERÇEK KİŞİ ECZANE AÇILIŞI :

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçesi

2.      Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname

3.      Muhtar veya noterden onaylı nüfus cüzdan örneği (1 adet)

4.      Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (1 adet)

5.      Vergi levhası fotokopisi (1 adet)

6.      Yoklama Tutanağı fotokopisi (1 adet)

7.      Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)

8.      Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza beyannamesi noter onaylı (1 adet)

Not: mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre oluşturarak başvuru yapılması gerekmektedir.

 

J. GERÇEK KİŞİLERİN (ESNAF STATÜSÜNE DÖNÜŞTÜĞÜNDE) TERKİN İŞLEMİ

1.      Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe

2.      Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe

3.      Vergi kaydının basit usule düştüğüne dair vergi dairesinden alınan belge

4.      Bilanço defterinden işletme defterine düşüş yaptı ise bunu belgeleyen defter tasdik sureti veya bilanço

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.